Tall Bottle Pack

Last updated: Jun 24, 2017  |  569 Views  |  Products

Tall Bottle Pack

ขนาดกระทัดรัด 20 ซองต่อ 1 กระป๋อง

 
สำหรับชาเรวดีขนาดบรรจุกล่องทรงกระบอกแบบสูงในลักษณะนี้มี 4 สูตรให้เลือกสรร ประกอบด้วย

• ชาใบหม่อนสูตร Golden Ray (20 ซอง)

• ชาใบหม่อนสูตร Happy Heart (20 ซอง)

• ชาใบหม่อนสูตร Red Charming (20 ซอง)

• ชาใบหม่อนสูตร Sleeping Beauty (20 ซอง)


จำหน่ายราคากระป๋องละ 360 บาท

 

Related content
Powered by MakeWebEasy.com